Ydelser

henrik•innovation ApS henvender sig blandt andet til:

 • Bygherrer som ønsker bistand i de tidligste program- og idéfaser vedrørende energi, bæredygtighed og indeklima
 • Arkitekter som ønsker bistand til konkurrencer og konkrete projekter i de indledende designfaser. Dels med konkrete ideer og strategier, dels i forbindelse med organisering af ingeniørydelser fra underrådgivere
 • Producenter af komponenter og systemer til byggebranchen, som påvirker energi- og indeklimaforhold i bygninger

Eksempler på rådgivningsydelser:

 • Projektledelse: inkl. projekter med mange deltagere og internationale projekter samt ledelse af interne udviklingsprojekter herunder IT-projekter.
 • Innovationsledelse: kreative processer, workshops, systematisk idéudvikling, stagegate processer, produktion af prototyper, planlægning og styring af udviklings- og demonstrationsprojekter, beskyttelse af IPR, kontakt til patentbureauer mv.
 • Fundraising: EU’s rammeprogrammer, EUDP og andre offentlige støtteordninger, team-organisation, ideudvikling, budgettering og praktisk projektledelse i realiseringsfasen
 • Strategisk analyse, rådgivning og forretningsudvikling: særligt vedrørende udviklingsprojekter og markedsføringsplanlægning, som vi bl.a. har praktiseret gennem samarbejde med Vugge til Vugge i en række projekter for væksthusene i region Midt- og Vestjylland og region Hovedstaden.
 • Bæredygtigt byggeri: ideudvikling, dokumentation, projektledelse. Vi har mere end 20 års erfaring med udvikling af helheds-koncepter for bæredygtigt byggeri gennem deltagelse i alle faser af udviklingsprojekter i ind- og udland.
 • Integreret energidesign: detaljerede strategier og analyser for optimering af energi, indeklima, dagslys og energiforsyning. Ud over ide-udvikling dokumenteres løsningerne gennem avancerede dynamiske simuleringer af termisk indeklima, luftstrømninger, dagslys, energiforbrug mv.
 • Totaløkonomiske beregninger: jf. ønsker fra den enkelte bygherre og med mulighed for at fokusere på værdisætning og risikovurdering af bæredygtighed i byggeriet
 • Undervisning, kurser og foredrag: Temaer omfatter bl.a. energi, indeklima, dagslys, bæredygtighed, cirkulær økonomi, det kommende bygningsreglement samt strategier for design af energirigtigt byggeri og workshops og facilitering af opstartsmøder for arkitekter og ingeniører i komplekse byggeprojekter.
 • Risikoanalyser: Organisering og opfølgning på risikoanalyser iht. BYGST-standard inkl. facilitering og dialog med interessenter, rapportering samt planlægning og opfølgning på afbødende handlinger .
 • Commissioning: Organisering og facilitering af commissioning-proces af byggeri iht. anbefalingerne af Værdibyg med fokus på alle de tekniske aspekter, men samtidig sikring af alle de ikke tekniske aspekter vedr. tilgængelighed, rengøring, drift og vedligehold mv.
 • Livscyklusvurderinger (LCA): Udførelse af LCA-beregninger i alle byggeriets faser. Integration af LCA som beslutningsgrundlag, så projektet får en konkurrencedygtig bæredygtighedsprofil og sikre at klimaaftrykket overholder det kommende danske lovkrav om 12 kg CO2 eq. / m2 / år.  læs mere