Videndeling

Udviklingen inden for energi, bæredygtighed og indeklima går meget hurtigt og kan være vanskelig at følge med i. På siden her deler vi nyheder, holdninger og ideer, som vi tror vil præge byggeriet i fremtiden. Spørg, kommenter og suppler meget gerne.

Har du hørt, at BR18 kræver LCA for alt nybyggeri fra 2025?

Tidligere har bygningsreglementet ikke stillet krav til byggerier under 1000 m2 med hensyn til klimaaftryksberegninger. Fra 2025 skal der indsendes LCA-beregninger for alt nybyggeri uanset størrelse, for at få ibrugtagningstilladelse. Læs med her for at få et godt overblik over, hvad vi imødegår, og hvordan vi hos Henrik-innovation kan hjælpe.

Bæredygtig branding i Marunouchi

Vi er hos henrik-innovation blevet inviteret til Japan for at deltage i debatten om virksomheders branding af bæredygtighed. Tomonori Makita vil i paneldebatter belyse det stigende fokus på sundhed, og …

Klar til de nye CO2 krav?

Klimakrav i Danmark Fra januar 2023 bliver livscyklusvurderingeri hht. ISO 14040/14044 et vigtigt mål for bæredygtighed i Danmark og spiller sammen med energiforbrug, indeklimakomfort og dagslys. Her fastsættes det første …

Ugakei Hygge Cirkler

I samarbejde med det danske arkitektfirma Tredje Natur og det japanske ingeniørfirma Structured Environment, har henrik-innovation vundet konkurrence om bæredygtig turisme i natursmukke omgivelser i Japan.  

Workshop i lavenergibyggeri for byggefagfolk fra Japan

Henrik-Innovation afholdte i februar en workshop i best-practice af lavenergi- og bæredygtigt byggeri for et selskab af byggefagfolk fra Japan.

Introduktion til cirkulær økonomi

Vi forventer at cirkulær økonomi bliver det begreb, som kommer til at dominere udviklingen inden for bæredygtigt byggeri de kommende år. I takt med at drifts-energi-behovet falder, bliver materialernes energiindhold, …

BR18 – er du klar til ændringerne?

Det ny bygningsreglement i Danmark, træder i kraft 1. januar 2018. Bygningsreglementet bliver nu emneopdelt og energi- og indeklima-området er således anderledes beskrevet end i de tidligere bygningsreglement. Der vil …