Introduktion til cirkulær økonomi

Introduktion til cirkulær økonomi

Vi forventer at cirkulær økonomi bliver det begreb, som kommer til at dominere udviklingen inden for bæredygtigt byggeri de kommende år. I takt med at drifts-energi-behovet falder, bliver materialernes energiindhold, muligheden for at designe for adskillelse og potentialet for genanvendelse dominerende i vurderingen af om et byggeri er bæredygtigt eller ej. Kommenter og tilføj meget gerne til artiklen med din seneste viden.

I takt med at klodens ressourcer forbruges med rekord-fart, er der stigende fokus på at kunne omlægge vores produktion og forbrug til en cirkulær økonomi. Mange mener, at det først er noget som bliver muligt i en fjern fremtid, når vi for alvor mærker ressourceknapheden, mens andre er i fuld gang med at omlægge produktion og værdikæde til en cirkulær forretningsmodel.

Hvor starter man?, hvad gør man? og hvem er i gang?

I det følgende har vi samlet lidt baggrundsinformation om cirkulær økonomi med en stribe links til samarbejdspartnere og internationale kilder til rapporter og anbefalinger:

Vores tætte samarbejdspartner Vugge til Vugge ApS, har samlet en introduktion til cirkulær økonomi, som du kan læse her: Introduktion til cirkulær økonomi.
Vugge til Vugge ApS er eneste Cradle to Cradle akkrediterede vurderingsorgan i Norden, og meget af filosofien bag udviklen af cirkulære økonomiske forretningsmodeller bygger på principperne fra Cradle to Cradle, som beskrevet her: Cradle to Cradle. På hjemmesiden finder du desuden detaljerede beskrivelser af de virksomheder i Danmark, som Vugge til Vugge har arbejdet sammen med om C2C-certificering og den forretningsmæssige strategi og udvikling for de pågældende virksomheder, som det har bidraget til.

The Ellen MacArthur foundation, er internationalt den primære kilde til udvikling af viden og initiativer inden for cirkulær økonomi. På deres hjemmeside finder du et væld af rapporter om perspektivet for cirkulær økonomi. Blandt de interessante rapporter er også et case-study for Danmark.
Ellen MacArthur Foundation har samlet materialet i et meget informativt diagram du finder her Educational ressources
I figuren på deres hjemmeside kan man klikke på de enkelte elementer og få adgang til rapporter, præsentationer, videoer m.m.

Building a Circular Future – Byggeri i 7 dimensioner

I dansk regi har Miljøstyrelsen støttet projektet Byggeri i 7 dimensioner, hvor en projektgruppe af GXN, MTH, 3XN, Vugge til Vugge, henrik•innovation, Via University College Horsens og Kingo Carlsen analyserede mulighederne for at skabe cirkulære principper for byggeri i Danmark. Resultatet af projektet er sammenfattet i bogen “Building a Circular Future”, som kan læses som e-bog eller downloades her: Building a Circular Future

Bogen har fået en række positive kommentarer med på vejen og giver inspiration til alle, som arbejder med cirkulær økonomi i byggeriet

This book underlines the cross-disciplinary nature of the circular economy, as well as the utmost importance of design. The authors make a strong case for an innovative and collaborative approach across the architecture and building industry”, — The Ellen MacArthur Foundation, Circular Economy Leaders

It is wonderful to see Cradle to Cradle taken up vigorously by people interested in the circular economy. As an architect, I know our job in creating buildings is to put wisdom into practice, and to render these important concepts visible for all to see. This book is inspiring in its ambition to show us what this can look like now”, — William McDonough, Co-author of Cradle to Cradle

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Leave a Comment