Filosofi

henrik•innovation er proaktive og fokuserer på levere netop den rådgivning, som giver størst værdi for vores kunder og samarbejdspartnere i hele projektets forløb.

For henrik•innovation er god ingeniørrådgivning et tæt samarbejde med kunder og øvrige rådgivere med fokus på værdiskabelse, tillid og gensidig respekt. Vores spidskompetence er projekternes tidlige faser, hvor vi proaktivt søger at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem kundens visioner og behov, arkitektur, funktion og teknik.

Vi ser tekniske løsninger som et middel og ikke et mål i sig selv. Vi er ikke bange for at gå nye veje og udfordre gængse løsninger, idet vi har alle de fornødne værktøjer, viden og erfaring til at vurdere de fordele og ulemper det måtte give – ikke mindst i forhold til den helt lavpraktiske oplevelse hos brugerne, som til syvende og sidst er det, som bestemmer om projektet er en succes eller ej.

Mange års deltagelse i internationale udviklings- og demonstrationsprojekter med nogle af de bedste arkitekter og specialister internationalt har lært os at tænke ud af boksen og finde løsninger og ideer til vores projekter, hvor traditionelle løsninger ikke vil være optimale. Vi søger altid mod den dybeste faglige viden og forståelse, og tør stille de “dumme spørgsmål”, udfordre præmissen for en opgave eller komme med vilde ideer, som nogle gange netop er det, der skal til, for at hele teamet tænker kreativt og finder helt nye løsninger og principper.

Med fra de tidligste faser

Desværre oplever man mange ingeniørfirmaer, som “lurepasser” og venter med at komme med input til arkitekten kommer med et samlet koncept. Derved kommer ingeniøren ofte alt for sent med sit input og leverer input om alt det som ikke kan lade sig gøre.
I henrik•innovation ønsker vi at være med så tidligt som muligt, og ser al bygningsdesign som et tæt tværfaglig proces, hvor alle fagligheder skal i spil fra starten. Kunsten er at komme med netop det input, som projektets stade kræver. Hver gang en designteamet kommer i “utakt”, er der nogen som bruger tiden forkert og enten leverer for lidt eller alt for detaljeret input til processen.
I henrik•innovation søger vi hele tiden at blive bedre til at levere det input som tilfører arkitekten og resten af designteamet størst mulig værdi og hjælper hele processen til bedst mulige resultat.