Hjem

henrik-innovation ApS er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i energi, indeklima og bæredygtighed i byggeriet. Vi deltager fra de tidligste faser af projekterne med ideudvikling, analyse, ledelse og dokumentation og hjælper virksomheder i branchen med forretningsudvikling, produktudvikling og overgang til cirkulære økonomiske forretningsmodeller.

DANSK REGENERATIV TURISME I JAPAN

I samarbejde med det danske arkitektfirma Tredje Natur og det japanske ingeniørfirma Structured Environment, har henrik-innovation vundet konkurrence om bæredygtig turisme i natursmukke omgivelser i Japan.  

Projektet, som skal stå klar i foråret 2021 og er lokaliseret på en tidligere campingplads, omfatter en centerbygning, hytter, event områder, teltpladser og flere mindre flodbroer.
Alle nye elementer er baseret på et cirkulært design og på at facilitere samvær, hygge og at stimulere udendørs aktiviteter imellem bjergene og tæt ved floden. 

Arkitekterne har skabt et design med unik udnyttelse af inde og uderum og derved et tæt samspil med den lokale natur i såvel udkig indefra som en følelse af at være midt i naturen så snart man træder udendørs. 
Designet af de cirkulære hytter og centerbygning med varierende taghældninger og ovenlys, optimerer også udnyttelse af lys, solvarme, skygge fra omgivelserne til passiv køling og henrik-innovation arbejder på HVAC, dagslys og bæredygtighedsstrategier integreret i bygningernes simple og åbne geometrier.  

Agorahaverne

Agorahaverne er et lejlighedskompleks til ældre borgere, som ønsker leve i et byggeri af høj kvalitet baseret på bæredygtighed og delte livsværdier. Byggeriet er omgrænset af den vilde natur og lokaliseret i en forstad til Slagelse på Vestsjælland. Bygningskomplekset består af ca. 5.000 m2 i 1-3 etager konstrueret af stablede modulbyggeblokke med 75 lejligheder, som omkrænser et stort atrium med et stort transparent tag henover.
Indeklimaet i atriet er designet til at være relativt varmt, i stil med klimaet ved Middelhavet, hvilket betyder at beboerne kan nyde forskellige aktiviteter her året rundt. Atriet regnes ikke som et egentligt rum og derfor behøver det ikke at overholde Dansk Bygningsreglement, som tydeligt angiver indendørskomfortkrav.
Det er dog yderst vigtigt at undgå kondensation og frost på overfladen af gulvet i vintersæsonen. Yderligere, bør overophedning i sommersæsonen også undgås.
Det er undersøgt hvorvidt disse betingelser kan overholdes udelukkende ved brug af en passivstrategi, så som naturlig ventilation gennem ovenlysvinduerne og hoveddøren, dagslys, grundvarme og varmestråling fra beboerne.
Vores tekniske anbefalinger vil blive anvendt til guidning af arkitekternes arbejde.
Agorahaverne sigter efter at opnå DGNB Guld i Danmark, en bæredygtighedscertificering baseret på den Tyske miljøstandard DGNB.

Tunnelfabrikken

Tunnelfabrikken er en gammel støbehal i Nordhavn, der er 261 meter lang og 125 meter bred. Planen er, at den 18.000 kvadratmeter store bygning skal rumme en masse kulturtilbud, værksteder, mødelokaler, studieboliger, kontorpladser og kunst og design. henrik•innovation er en del af projektet og er med til at sikre et sundt og behageligt indeklima for alle funktioner baseret på bæredygtige, energibesparende løsninger.

Flydende fugleobservationsskjul

henrik•innovation er projektleder for projektet “innovativt fugleobservationsskjul”, som blev vundet i konkurrence udskrevet af Realdania, for Fugleværnsfonden og Aage V. Jensens Fonde. Projektteamet består desuden af Holscher Design A/S, Biotope (N) og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

I projektet udvikles en ny type af flydende fugleobservationsskjul, som gør det muligt for brugerne bogstavelig talt at komme i øjenhøjde med fugle, som lever i vandmiljøet og observere dem bag en spejlglasrude uden at forstyrre fuglene.

Det første skjul bliver placeret i Tryggelev Nor på Langeland, og efterfølgende håber teamet at kunne realisere lignende skjul andre steder i Danmark.

Konnichiwa: Vores japanske hjemmeside er nu online

henrik•innovation arbejder målrettet på at udbygge relationerne til japanske samarbejdspartnere inden for energirigtigt og bæredygtigt byggeri. Fra 1. februar har vi derfor åbnet vores japanske hjemmeside, som fortæller om virksomheden, vores ydelser og den særlige viden vi kan tilbyde det japanske marked.
Som en af de meget få rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark, har vi mulighed for at kommunikere og levere vores rådgivningsydelser direkte på japansk, og vi arbejder meget gerne sammen med andre danske virksomheder, som ønsker at løse opgaver på det japanske marked.

Prækvalificeret: Kulturgården Hvidovre

henrik•innovation er blevet prækvalificeret som en del af team ledet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter vedr. konkurrencen om Kulturgården i Hvidovre. Øvrige parter i teamet er: Sinuz Ingeniørrådgiver, Julie Kirkegaard Landskabsarkitekter, ingeniørrådgivning Ole Vanggaard, Gade & Mortensen Akustik samt Finn Reinbothe, billedkunstner.

Vision fra programmet: “Udviklingen af Kulturgården på Risbjerggård-grunden er første etape i udviklingen af Hvidovre Bymidte. Kulturgården skal fungere som “generator” for investeringen i området med Teater Vestvolden som den største attraktor. Kvaliteten og udformning i byggeriet skal sætte standarden for hele bymidtens arkitektur – og samtidig bygge videre på fortællingen om Risbjerggård, som det sted man mødes, og hvor man gennem generationer har spist, danset og festet”.

35 teams ansøgte om prækvalifikation og de øvrige prækvalificerede er teams ledet af 3XN, Primus, Cubo og Vandkunsten.

Community-partner i Sustainable Build

henrik•innovation har netop indgået partnerskabsaftale med Sustainable Build for 2018/2019. Som Community-partner vil vi arbejde sammen med andre “udviklingsdrivende virksomheder og organisationer med unik viden, kompetence eller teknologi, som kan være med til at fremme udvikling og vækst inden for bæredygtigt byggeri”.

Tema i 2018/2019 er “Sunde Bygninger” og i forløbet indgår 3 faser: Identifikation, Løsning og Vækst, hvor henrik•innovation bl.a. vil være med til at screene innovatører og bidrage med rådgivning og konsulentydelser samt deltage i partnerskabets events i 2018/2019.

God jul og godt nytår!

henrik•innovation har haft et spændende år med udvidelse af medarbejderstaben med Marianne og Maki, deltagelse i konkurrencen om Vandkulturhuset på Papirøen, opstart af samarbejde med Universitet i Glasgow, spændende opgaver for en række nye store kunder og opstart af samarbejde på det japanske marked.

Vi glæder os til 2018 og ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Vundet! - Vandkulturhuset på Papirøen

Det blev teamet ledet af Kengo Kuma and Associates (Japan) og Cornelius+Vöge i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og med henrik•innovation, Claus Riis Akustik og Rambøll som underrådgivere,  som i dag blev udråbt som vinder af den stort anlagte konkurrence om Københavns nye Vandkulturhus på Papirøen. I den afgørende dialog-fase var der to teams tilbage, det andet team ledet af BIG.
henrik•innovation har været med i hele forløbet og har bidraget til at udvikle den samlede energi- indeklima- og bæredygtighedsstrategi samt input til økonomi, proces og risikohåndtering i projektet.

Særligt om installationerne fremhæves i betænkningen: “Syntesen af de højloftede indre rumligheder og de hybridtekniske ventilationsløsninger vurderes at have store fordele. Den naturlige opdrift i de store rumligheder udnyttes til en enkel, ikke-tekniktung løsning. Derved fungerer disse tekniske aspekter af huset sådan, som de også opleves i det indre. Det vurderes således, at de tekniske installationer er tænkt sammen med det fysiske greb“.

Det er dejligt, at juryen er enig i disse kvaliteter i projektet – det er jo netop det vi stræber efter i de projekter vi deltager i henrik•innovation“, udtaler Henrik Sørensen efter offentliggørelsen af vinderprojektet på Københavns Rådhus tidligere i dag.

Projektet starter op den 2. januar og bliver endnu et projekt for teamet, som også står for realiseringen af det nye H.C. Andersen museum i Odense.

Samarbejde m. ESRU - University of Strathclyde, Glasgow (UK)

henrik•innovation har indledt et tæt samarbejde med prof. Joe Clarkes team i Energy Systems Research Unit på University of Strathclyde i Glasgow om opbygning af avancerede dynamiske simuleringsmodeller i ESP-r. Værktøjet er blandt de mest avancerede internationalt og indeholder fuld dynamisk simulering af energi, indeklima, luftstrømninger, fugttransport og fotorealistiske simuleringer af dagslysforhold.

Build2Perform - konference i London

Som affiliate members af CIBSE (Chartered Institute of Building Services Engineers) i Storbrittanien har vi deltaget i dette års Build2Perform konference i London. Det var en anledning til at blive opdateret på trends inden for bygningssimulering, målinger samt dataintegration mellem BIM, simuleringer og facilities management. Blandt de mange indlæg var der også nyt fra de største prefab-producenter af installationsløsninger, som sammen med 3D-BIM giver helt nye muligheder for at rationalisere design, produktion og installation i byggeriet.

Med i RoboCluster

henrik•innovation er blevet medlem af innovationsnetværket RoboCluster under Syddansk Universitet. Netværket samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi, og ikke mindst inden for byggebranchen vil robotteknologien de kommende år give store forandringer. En udvikling som vi følger tæt og bidrager til med ideer og opbygning af samarbejdsrelationer med førende eksperter på området.

Furesø - nyt rådhus indviet

Med festlig korsang, taler og stort offentligt fremmøde blev det ny Furesø Rådhus indviet i lørdags. Ny- og tilbygningen er udført i totalentreprise af Anker Hansen A/S, med Nord Arkitekter og Søren Jensen som rådgivere. henrik•innovation har som underrådgiver til Søren Jensen bidraget fra konkurrencefasen og frem til hovedprojekt med ideer til ventilationsstrategi og solafskærmning, hvor bl.a. brug af pladsbesparende tekstilkanaler og indvendig reflekterende solafskærmning bidrager til at skabe et behageligt indeklima og lavt energiforbrug.

Indeklimarådgivning for Absalon

henrik•innovation rådgiver professionshøjskolen Absalon i Roskilde om strategi for energibesparelser og forbedring af indeklima. Vi har bl.a. gennemført indledende termografering, gennemfører forsøg vedr. optimering af solafskærmning samt justeringer af ventilationsstrategien for atriet, så naturlig ventilation i højere grad kan bidrage til et godt indeklima og lavt energiforbrug.
Desuden er vi i tæt dialog med de CTS-, Ventilation- og VVS-firmaer som servicerer Absalon i forbindelse med sikring mod legionella i brugsvandsanlægget, forbedring af reguleringsstrategi for hybrid ventilation i atrium og forbedring af indeklima generelt i bygningerne m.m.

Nye medarbejdere

Tomonori Makita og Marianne Brehmer Schou er startet i henrik•innovation i løbet af sommeren som hhv. energi- og indeklima ingeniør og bogholder.

Innovationspartner i Sustainable Build

henrik•innovaition er én af de 15 innovationspartnere i Sustainable Build, som har bidraget til at accelerere innovative ideer i byggeriet gennem workshops og direkte dialog med udvalgte innovatører i danske virksomheder. Desuden har vi bidraget til Task Force #1 vedr. nye udbuds- og samarbejdsprocesser, hvor ideerne til en ny digtal platform har taget form.

Kistefosdammen Barnehage præmieret

Futurebuilt (N) har udvalgt Kistefosdammen Barnehage som et forbillede-projekt for 2017. CCO vandt konkurrencen i samarbejde med Moe(N, konstruktioner) og henrik•innovation (energi, indeklima og bæredygtighed), hvor en række nye ideer til energieffektiv decentral ventilation, daglys og regulering af indeklima blev introduceret.

Rammeaftale med Vugge til Vugge ApS

henrik•innovation har indgået rammeaftale med Vugge til Vugge ApS som fast samarbejdspartner vedr. rådgivning om forretningsudvikling og energimæssige forhold for virksomheder, som omlægger til grønne forretningsmodeller

Underviser på byggeøkonom-uddannelsen

Henrik Sørensen underviser også i år på Byggeøkonom-uddannelsen i totaløkonomi og bæredygtighed. Denne gang med særlig fokus på den værdiskabelse, som grønt byggeri tilfører bygherrer, investorer og øvrige interessenter. Uddannelsen giver ikke kun en anerkendt kompetence på det danske marked, men er samtidig anerkendt i det internationale RICS