Videndeling

Klar til de nye CO2 krav?

Klimakrav i Danmark Fra januar 2023 bliver livscyklusvurderingeri hht. ISO 14040/14044 et vigtigt mål for bæredygtighed i Danmark og spiller sammen med energiforbrug, indeklimakomfort og dagslys. Her fastsættes det første …

Ugakei Hygge Cirkler

I samarbejde med det danske arkitektfirma Tredje Natur og det japanske ingeniørfirma Structured Environment, har henrik-innovation vundet konkurrence om bæredygtig turisme i natursmukke omgivelser i Japan.  

Workshop i lavenergibyggeri for byggefagfolk fra Japan

Henrik-Innovation afholdte i februar en workshop i best-practice af lavenergi- og bæredygtigt byggeri for et selskab af byggefagfolk fra Japan.

Introduktion til cirkulær økonomi

Vi forventer at cirkulær økonomi bliver det begreb, som kommer til at dominere udviklingen inden for bæredygtigt byggeri de kommende år.

BR18 – er du klar til ændringerne?

Det ny bygningsreglement i Danmark, træder i kraft 1. januar 2018.