Har du hørt, at BR18 kræver LCA for alt nybyggeri fra 2025?

Har du hørt, at BR18 kræver LCA for alt nybyggeri fra 2025?

Tidligere har bygningsreglementet ikke stillet krav til byggerier under 1000 m2 med hensyn til klimaaftrykket, men fra 2025 skal alt nybyggeri uanset størrelse, leve op til et maksimalt klimaaftryk på 10,5 kg CO2 e/m2/år for at få ibrugtagningstilladelse. Læs med her for at få et godt overblik over, hvad vi imødegår, og hvordan vi hos Henrik-innovation kan hjælpe.

Bygningsreglementet fra 2018 (BR18) angiver i “§297-§298 klimapåvirkninger”, at der skal udføres årlige klimaaftryksberegninger over en betragtningsperiode på 50 år i henhold til standarden DS/EN15978:2012, som specificerer metoden til livscyklusvurderinger (LCA). LCA er en opgørelse af alle miljømæssige påvirkninger af materialer og systemer i byggeriet.

 

Grænseværdien for klimaaftrykket har hidtil kun været gældende for nybyggerier på over 1000 m2, fastsat til 12 kg CO2-eq/m2/år. Fra 2025 vil disse grænseværdier også omfatte nybyggerier under 1000 m2 og vil følge skærpelsen af grænseværdierne for nybyggeri over 1000 m2 (se graf):

Værdier til graf er taget fra foreningen af Rådgivende Ingeniører [https://www.frinet.dk/for-medlemmer/byggeri-temaer/klimavenligt-byggeri-lca/]

Vores fokus er ikke blot at bistå vores bygherrer og arkitektsamarbejdspartnere med den obligatoriske dokumentation, men også at bruge beregninger og analyser i de tidlige designfaser til at sikre sammenhæng mellem økonomi, miljømål, komfort og sundhed i byggeriet.

Kontakt os her på siden eller ring til os og få bistand til hvordan du skal håndtere LCA-beregningerne på dit projekt.

Rikke Hansen

Rikke Hansen

Leave a Comment