Workshop i lavenergibyggeri for byggefagfolk fra Japan

Workshop i lavenergibyggeri for byggefagfolk fra Japan

henrik●innovation afholdte i februar 2020 en workshop i best-practice af lavenergi- og bæredygtigt byggeri for et selskab af byggefagfolk fra Japan. Workshoppen, som blev ledt af Henrik Sørensen og oversat fra engelsk til japansk af Tomonori Makita, blev afholdt i Indretningsfabrikkens lokaler på Vesterbro i København og havde til formål at vise eksempler fra dansk byggeskik af lavenergibyggeri og inspirere til at udfordre en mere traditionel tilgang til byggeri via oplæg og mindre gruppeopgaver. 
En af workshoppens omdrejningspunkter var relationen mellem kunstigt/ mekanisk vs. naturligt opfyldte behov for tilpas mængde lys, frisk luft og komfortabel opholdstemperatur. Relationen mellem disse faktorer er illustreret i figur 1 nedenfor, hvor den ydre cirkel illustrer det totale behov af hver af de tre kategorier i et givet byggeri og den indre cirkel illustrerer den kunstigt/ mekaniske opfyldte andel heraf. Ved lavenergibyggeri arbejdes på at minimere den indre cirkel mest muligt.  

Relation mellem kunstig og naturlig opfyldte behov for lys, luft og temperaturer i et byggeri.

Workshoppen lagde op til aktiv involvering og løsning af mindre opgaver i grupper efter en præsentation af værktøjer og arbejdsmetoder eftervist særlig effektive i forbindelse med lavenergibyggeri. Deltagerne blev bl.a. bedt om at sammensætte den mest kosteffektive og handlekraftige rækkefølge af involvering af forskellige fagområder, samt at relatere dette til eksempler af byggeri de selv arbejder på i øjeblikket.  
Følgende er den mest effektive rækkefølge af involvering af fagområder:  

1) Program  → 2) Dagslys → 3) Brandstrategi → 4) Termisk komfort → 5) Naturlig ventilation → 6) Mekanisk ventilation & mekanisk opvarmning → 7) Mekanisk køling  

Sidst kom der eksempler på hvordan bl.a. optimerede dagslysforhold effektivt integreres i bygningsdesignet og vigtigheden heraf, samt en uddybende præsentation omkring hvordan man ved hjælp af lavenergibyggestrategier kan minimere risici i både et byggeris opførelse såvel som senere drift. 
Efter workshoppen ledte Maki selskabet videre til Sangberg Arkitekter, hvor de blev præsenteret for et konkret eksempel på lavenergi byggeri som Henrik-Innovation og Sangberg arbejder sammen om.  

Foruden emnet nævnt her, tilbyder Henrik-Innovation også undervisning, kurser og foredrag som listet under fanebladet ”Ydelser” her på hjemmesiden. 
  

Tomonori Makita

Tomonori Makita

Leave a Comment