Author: Henrik Sørensen

Introduktion til cirkulær økonomi

Vi forventer at cirkulær økonomi bliver det begreb, som kommer til at dominere udviklingen inden for bæredygtigt byggeri de kommende år.

BR18 – er du klar til ændringerne?

Det ny bygningsreglement i Danmark, træder i kraft 1. januar 2018.