Author: Henrik Sørensen

Introduktion til cirkulær økonomi

Vi forventer at cirkulær økonomi bliver det begreb, som kommer til at dominere udviklingen inden for bæredygtigt byggeri de kommende år. I takt med at drifts-energi-behovet falder, bliver materialernes energiindhold, …

BR18 – er du klar til ændringerne?

Det ny bygningsreglement i Danmark, træder i kraft 1. januar 2018. Bygningsreglementet bliver nu emneopdelt og energi- og indeklima-området er således anderledes beskrevet end i de tidligere bygningsreglement. Der vil …