BIONEDBRYDELIG REVSTEN – BÆREDYGTIG FORBEDRING AF MARINE MILJØER

BIONEDBRYDELIG REVSTEN – BÆREDYGTIG FORBEDRING AF MARINE MILJØER

ReefCircular er en innovativ virksomhed med fokus på ressourcer, biodiversitet og bæredygtighed. Et af de seneste tilføjelser til en række projekter er udviklingen af 3D-printede biobaserede revmoduler, designet til at forbedre lokal biodiversitet i marine miljøer med et minimalt CO2-aftryk.

Hos Henrik-Innovation har vi udført en komparativ analyse af livscyklussen for produktionen af revsten i havsikker ler og sammenlignet det med det samme volumen af betonelementer, der primært bruges som kunstige rev i dag.

Havmiljøet i Danmark har aldrig været i værre stand. I kystområder ligner havbunden ofte et sumpet ødemark uden stenede materialer, som planter kan vokse på, og fisk kan gemme sig i. Et robust miljø er afgørende for, at livet kan trives, og i mange år er genbrugsbeton blevet dumpet i havet for at opfylde disse betingelser.

Da beton er et kunstigt fremstillet materiale, kendt for sit betydelige CO2-aftryk under produktionen, overvejede medstifteren af ReefCircular, Kathryn Larsen, at bruge en revsten lavet af biobaserede materialer.

“Jeg talte med min medstifter, Dr. Shannon Hanson, der er uddannet marinbiolog – hun nævnte, at når der tages prøver af havmiljøet, bruges biobaserede materialer i stedet for beton for at beskytte det lokale marine økosystem,” udtalte Kathryn Larsen i 2023.

“Vi starter vores produktion med ler i begyndelsen af 2024. I løbet af året vil vi skifte til at printe med vores eget biobaserede beton, der er lavet af skalkværn, er lavtemperatur og kræver ikke cement.”

Revstenen skal 3D-printes med ler, en proces der tager cirka 3 timer. Derefter skal de tørrede sten brændes i en keramisk ovn i 9 timer, før de er klar til brug. Revstenen kan produceres i forskellige designs, men fælles for alle designs er basen, der danner en cirka 200 kvadratcentimeter stort fundament for mønstret.

Hensigten er at hænge revstenene lodret fra bøjer og broer for at sikre en grundlag for vegetation og skabe hjem for forskellige fiskearter og dermed gradvist forbedre biodiversiteten.

Kathryn søgte en gennemsigtig og ærlig analyse samt vejledning om, hvordan man skal fortsætte med produktet og dets produktion. Analysen afslørede en betydeligt større CO2-fodaftryk for ler-revstenen sammenlignet med en betonelement af samme størrelse (se figur). Dette resultat skyldes udelukkende det høje elforbrug under brændingsprocessen af leret og et lavere fodaftryk for beton, da beton ikke kræver brænding, samt produceres i større skala.

Derfor blev Kathryn rådgivet af Henrik-Innovation til at opskalere brændingsprocessen og dermed kun bruge en brøkdel af den elektricitet, der ellers ville være nødvendig pr. sten. Dette reducerer markant CO2-fodaftrykket per år og viser samtidig sig at være mere fordelagtigt for det marine miljø end beton.

I fremtiden vil Henrik-Innovation udføre en LCA-analyse på Reef Circulars biobaserede betonformulering. “Vi ønsker at bevise for verden, at vi har udviklet den mest bæredygtige form for beton til biodiversitetsmarkedet. Vi ved, at vi kun kan gøre det ved fortsat at beregne emissionerne af vores materialer og vores produktionslinje sammen med Henrik-Innovation. Ved at dele vores data og det, vi lærer, håber vi, at vi kan inspirere til gennemsigtighed i andre virksomheder også,” siger Kathryn Larsen.

Tomonori Makita

Tomonori Makita

Leave a Comment