Glasalstrup – renovering af bemærkelsesværdig beton industribygning

Glasalstrup – renovering af bemærkelsesværdig beton industribygning

Sammen med arkitekfirmaet Bertelsen & Scheving (B&S Arkitekter (nu Oven Byen Arkitekter)) er henrik●innovation, på vegne af Realdania som bygherre, igang med at renovere Glasalstrup, en modernistisk administrationsbygning fra midt 60’erne i Hasselager lidt uden for Aarhus. Renoveringen er næsten færdig og bygningen forventes indflytningsklar i starten af efteråret 2022.

Fokus i renoveringsprojektet har været at genskabe det originale udtryk og arkitektur så vidt muligt og samtidig opgradere bygningens indeklima komfort, samt sikre et energiforbrug til bygningsdrift der lever op til nutidens standarder. Det tætte samarbejde mellem arkitekt og ingeniør har mundet ud i integrerede løsninger som bl.a. fortrængningsventilation med varmegenvinding med friskluft tilført langs gulvet i bygningens periferi og opvarmning ved strålevarmeloft samt boost fra ventilationen. Løsningerne er valgt med udgangspunkt i at bevare bygningens storrumskontor helt frit for installationer såvel som bærende elementer og derfor er bl.a. de eksisterende kældergange i bygningens periferi anvendt til ventilationsføringsveje under selve kontorrummet.
Et spændende og gennemført byggeri og en flot eksempel på brutalistisk arkitektur i Danmark fra 1960’er.

Læs mere om projektet under projekter via linket: Glasalstrup, Realdania
Fotokredit: RealDania By og Byg

Daniel Løvborg

Daniel Løvborg

Leave a Comment