Glasalstrup – renovering af brutalistisk kontorbygning

Glasalstrup – renovering af brutalistisk kontorbygning

Sammen med Bertelsen & Scheving Arkitekter (nu Over Byen Arkitekter) er henrik●innovation, på vegne af Realdania for nylig færdig med at renovere Glasalstrup. Bygningen er en kontorbygning med en af de første storrumskontorer fra midt 60’erne i Hasselager lidt uden for Aarhus i opført i brutalistisk arkitektur af arkitekt Knud Blach Petersen. Renoveringen er gennemført og bygningen står indflytningsklar for de nye lejere.

 

Fokus i renoveringsprojektet er at genskabe det originale udtryk og arkitektur så vidt muligt og samtidig opgradere bygningens indeklima komfort, samt sikre energiforbruget til bygningsdrift lever op til nutidens standarder. Det tætte samarbejde mellem arkitekter og ingeniører har mundet ud i integrerede løsninger som bl.a. fortrængningsventilation med varmegenvinding med friskluft tilført langs gulvet i bygningens periferi og opvarmning ved strålevarmeloft samt boost fra ventilationen. Det tekniske og arkitektoniske løsninger er valgt med udgangspunkt i at bevare bygningens storrumskontor helt fri for synlige installationer såvel som bærende elementer hvilket er ret unikt. For at muliggøre storrumskontorets åbenhed, er ventilation frem og retur er ført i et minimum af kanaler i eksisterende ingeniørgange i kælderen i bygningens periferi, og indblæst i kontorrummet ved lavimpuls armaturer i gulvet. Bygningens vaffelformede tagstruktur og bredde betonsøjler sørger dels for at alle bærende elementer relateret til storrumskontoret kan holdes udendørs på trods af relative store spændvidder og dels at der er plads til 70 jævnt fordelte ovenlysvinduer. De mange ovenlys, kombineret med en høj tagkonstruktion sikrer gode dagslysforhold med indirekte belysning, selv langt fra facaderne og al elektrisk belysning er integreret i loftet omkring ovenlysene og giver en fin uniform belysning i hele bygningen.

 

henrik●innovations opgaver har været indarbejdelse af integrerede løsninger i tæt samarbejde med arkitekterne vedr. ventilation, opvarmning, vandinstallationer, indeklima og energioptimering.

Læs mere om projektet under projekter via linket: Glasalstrup, Realdania

Fotokredit: RealDania By og Byg

Daniel Løvborg

Daniel Løvborg

Leave a Comment