Agorahaverne

Agorahaverne

Agorahaverne er et lejlighedskompleks for borgere uden hjemmeboende børn, som ønsker at leve i et byggeri af høj kvalitet baseret på bæredygtighed, socialt samvær og delte livsværdier. Byggeriet er omgrænset af den vilde natur og lokaliseret i en forstad til Slagelse på Vestsjælland. Bygningskomplekset består af ca. 5.000 m2 i 2 etager konstrueret af stablede modulbyggeblokke med 75 lejligheder, som omkrænser et stort atrium med et transparent tag henover.
Indeklimaet i atriet er designet til at være relativt varmt, i stil med klimaet ved Middelhavet, hvilket betyder at beboerne kan nyde forskellige aktiviteter her året rundt. Atriet regnes ikke som et egentligt rum og derfor er det heller ikke underlagt at skulle overholde Dansk Bygningsreglement, som tydeligt angiver indendørskomfortkrav.
Det er dog yderst vigtigt at undgå kondens og frost på overfladen af gulvet i vintersæsonen. Yderligere, bør overophedning i sommersæsonen også undgås, således at der er en behagelig opholdstemperatur i atriet selv på varme sommerdage.
henrik-innovation har i designprocessen været med til at sikre at atriet overholder komfortkrav ved udelukkende at gøre brug af passive strategier, som bl.a. omfatter naturlig ventilation gennem facadevinduer og udnytte opdriften i atriet til at udlufte i toppen ved ovenlysvinduerne; optimering af dagslys, udnyttelse af lagret varme i bygningselementer og varmestråling fra beboerne.
Vores tekniske anbefalinger vil blive anvendt til guidning af arkitekternes arbejde.
Agorahaverne sigter efter at opnå DGNB Guld i Danmark, en bæredygtighedscertificering baseret på den Tyske miljøstandard DGNB.

Dette Agorahaverne projekt er det første i en serie af lignende projekter som henrik-innovation deltager i. Projekterne, som vil blive placeret rundt omkring i Danmark har varierende grundareal og skifter ml. 2-3 etager i højden.

Tomonori Makita

Tomonori Makita

Leave a Comment