Agorahaverne

Agorahaverne er en serie af lejlighedskomplekser lokaliseret i provinsbyer rundt omkring på Sjælland. Byggerierne henvender sig til borgere uden hjemmeboende børn, som ønsker at leve i et byggeri af høj kvalitet baseret på bæredygtighed, socialt samvær og delte livsværdier.
Serien af lejlighedskomplekser startede med Ibihaverne i Slagelse, som nu står færdigt og siden er en håndfuld lignende projekter opstartet, som hver er tilpasser deres lokation, men også drager fordel af erfaringer opsamlet undervejs i projekteringen af tidligere projekter.
Hvert projekt består af 60-80 boliger arrangeret som rækkehuse i to til tre plan i form som et rektangel rundt om et stort fælles glasatrium og med direkte adgang ml. boliger og atrium.

Serien af projekter har Rasmus Friis som bygherre og laves i samarbejde med MOE og Trine Schneider Arkitekter.

henrik●innovations opgave omhandler udelukkende indeklimaet i det store centrale atrium i hvert byggeprojekt og hvordan det spiller sammen med boligerne, som grænser op hertil. Atrierne, som er sociale samlingspunkter for beboerne og semi-indendørs haverum, skal have klima i stil med det, der er ved Middelhavet. Det betyder, at det er muligt at udvide sommersæsonen, hvor man normalt ville opholde sig udendørs, ved at bruge atriet i såvel forår som efterår.
Atriet regnes ikke som et egentligt rum og derfor er det heller ikke underlagt at skulle overholde Dansk Bygningsreglement i forholde til indendørskomfortkrav.
Der er dog krav til at atriet skal være kondens- og frostfrit om vinteren og overophedning skal undgås om sommeren, alt sammen ved hjælp af kun passive strategier. Disse passive strategier omfatter bl.a. naturlig ventilation gennem facadevinduer og udnytte opdriften i atriet til at udlufte gennem ovenlysvinduerne; optimering af dagslys, udnyttelse af lagret varme i bygningselementer og varmestråling fra interne belastninger som eksempelvis beboerne.
For at løse denne opgave anvender henrik●innovation værktøjerne Rhino, Grasshopper og Ladybug, til simulering af naturlig ventilation og benytter resultaterne til at guide arkitektenernes design af atriets udformning, åbningsarealer og anvendelse af solafskærmning.

Agorahaverne sigter efter at opnå DGNB Guld i Danmark, som er en tysk bæredygtighedscertificering. Det første projekt og hidtil det eneste ibrugtagne projekt i serien, har opnået denne certificering.