Absalon

henrik•innovation bistår bygherre og bygningsdrift-afdelingen med udbedring af fejl, forbedring af indeklima, optimering af reguleringsstrategi, energibesparelser mv. Campus har de seneste år oplevet en stor tilgang af studerende, som også kræver mere og mere af de tekniske installationer og styringen heraf. Ud over planlægning af ændringer og justeringer udføres målinger og dokumentation i tæt samarbejde med de servicevirksomheder som sørger for løbende service på ventilation, varme, solafskærmning m.v.