Benex metalfabrik i Nagasaki

henrik•innovation er involveret som energi- og indeklimaspecialister i endnu et spændende projekt i Japan, Nagasaki, hvor BENEX metalforarbejdningsfabrik skal renoveres. I den forbindelse skal energiforbruget optimeres, og indeklimaet forbedres. Projektet udføres i samarbejde med det japanske arkitektfirma INTERMEDIA.

Projektet blev indledt med et besøg og registrering af forholdene på fabrikken i sommeren 2023. Arbejdsmiljøet bar præg af fabrikkens mange metalforarbejdningsmaskiner, hvilket medfører høje temperaturer, luftforurening fra svejsning, polering samt støjgener. Fabrikkens beliggenhed i det varme klima i det sydlige Japan indebærer desuden en høj luftfugtighed og lange perioder med meget høje sommertemperaturer.

Ved besøget på fabrikken blev samspillet mellem de forskellige arbejdszoner vurderet, samt hvordan nye installationer kan integreres uden at forstyrre eksisterende arbejdsruter eller krydse kraner og andet maskineri. Som et led i besøget blev omfanget af eksisterende installationer, som kan opgraderes og genanvendes, kortlagt, så unødig udskiftning undgås og byggeaffald reduceres, for at opnå det mest bæredygtige resultat.

Fabrikken er et typisk eksempel på produktionsanlæg, hvor løsningerne til de forskellige arbejdsmiljøforhold er tilføjet enkeltvis over tid, og det ikke har været muligt at skabe et sammenhængende installationsdesign. Men med den gennemgående renovering af produktionens layout, får henrik•innovation mulighed for at bidrage til en samlet plan for energioptimering, og for at skabe et sundt, behageligt og produktivt arbejdsmiljø for de ansatte.